ADFYS Triathlon Montfoort Deelnemers

Deelnemers

Geweldig! Je hebt je ingeschreven voor de Triathlon Montfoort of denkt erover dit te doen. We bereiden je graag maximaal voor op je deelname. Hieronder lees je alles wat je moet weten om mee te doen.

Informatie vóór het evenement

Afstanden

 • 1/8 Triathlon (100 deelnemers)
 • 1/4 Triathlon (100 deelnemers)
 • 1/4 Triathlon trio’s (50 trio's)

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt:

 • 1/8 Triathlon € 30,-
 • 1/4 Triathlon € 35,-
 • trio Triathlon € 60,-
 •  1 team business trio € 150,-
 • 2 teams business trio € 250,-

Aanmelding kan via de button bovenaan deze pagina. De betaling vindt automatisch plaats via Montfoort Tickets. Na betaling is uw deelname definitief.

Kledingadvies

Vanuit de organisatie adviseren we je een tri suit (triathlonpak) te dragen. Ook een wetsuit kan prettig zijn in verband met de watertemperatuur. (tri suit en wetsuits zijn te huur of te koop (bijvoorbeeld bij de Decathlon of via peerby.com). Hou er rekening mee dat je voor het fietsten en lopen een startnummer moet dragen. Hiervoor zijn triathlonbanden te koop. Het is natuurlijk ook mogelijk een extra kledingstuk klaar te leggen voor het fietsen en lopen met daarop het startnummer.

Kwaliteit en temperatuur zwemwater

Het zwemwater wordt vanaf een maand van tevoren wekelijks gecontroleerd op temperatuur. Indien de temperatuur lager is dan 16 graden is een wetsuit verplicht. Bij een watertemperatuur van meer dan 22 graden is het verboden om in een wetsuit te zwemmen.

Twee weken van tevoren wordt de kwaliteit van het zwemwater gemeten. We gaan ervan uit dat de kwaliteit goed is, mocht dit niet het geval zijn wordt de triathlon een run-bike-run. Hierover word je dan uiteraard tijdig geïnformeerd.

Privacy

Tijdens het evenement worden er door de organisatie foto’s en filmopnames gemaakt. Deze kunnen door de organisatie worden gebruikt ter promotie van het huidige of toekomstige evenement(en) van Stichting Triathlon Montfoort. Zie hiervoor verder het privacyregelement.

Informatie over het evenement

Aanmelden

 • De deelnemers van alle afstanden melden zich zaterdag bij het aanmeldpunt in het park.
 • Bij het aanmelden wordt dringend verzocht je te houden aan het onderstaande aanmeldschema.
 • Bij het aanmeldpunt ontvang je een pakket met startnummer een nummer voor op de fiets, een badmuts en een chip voor de tijdwaarneming.

Meldschema 12 juni:

11.00-12.00u melden deelnemers trio triathlon

11.45-12.45u melden deelnemers 1/4 triathlon

12.30 -13.30u melden deelnemers 1/8 triathlon

 • Deelnemers die zich te laat melden kunnen niet deelnemen aan de triathlon.
 • Het startnummer kan je op je kleding bevestigen met de aanwezige speldjes. De organisatie raad aan een elastieken band te gebruiken zodat het startnummer van de rug naar de buik gedraaid kan worden bij de wissel fietsen-lopen.
 • Het fietsnummer dient duidelijk zichtbaar aan de zadelpen van de fiets bevestigd te worden.

Kleedkamers

 • De kleedkamers van Hockeyclub Montfoort kunnen gebruikt worden om om te kleden voorafgaand en/of na deelname. Ook is het mogelijk de douches te gebruiken.
 • Let op: er is geen bewaking bij de kleedkamers. Laat hier geen waardevolle spullen achter.
 • Omkleden tussen de onderdelen door (aantrekken/wisselen van schoenen) vindt plaats in de wisselzone.

Wisselzone

De wisselzone is op het Hockeyclub Montfoort. Hier kan je je fiets en je spullen afgeven. De wisselzone is alleen toegankelijk voor de deelnemers en wordt bewaakt van 11.00 tot 17.30u.

Het incheckschema in de wisselzone is als volgt:

11.15 - 12.15 u deelnemers trio triathlon

12.15 - 13.15 u deelnemers 1/4 triathlon

13.30 - 14.00u deelnemers 1/8 triathlon

 • Volg bij het betreden van de wisselzone de aanwijzingen van onze vrijwilligers op om triatleten die aan het wisselen zijn niet te hinderen.
 • Bij het inchecken moet je je fietshelm bij je hebben.
 • De wisselzone is buiten. Bij regen ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk voor het drooghouden van je spullen (bijvoorbeeld door het gebruik van een vuilniszak).
 • Hang uw fiets op aan het zadel.
 • In de wisselzone mag niet worden gefietst. Je stapt pas op om te gaan fietsen als dat toegestaan is. Bij terugkomst moet je aan het begin van de wisselzone weer afstappen om naar je plek te lopen met de fiets.

Briefing

Een kwartier voor de starttijd vindt er een korte briefing plaats aan de deelnemers. Deze vindt plaats bij de skatebaan. Deelnemers wordt verwacht hierbij aanwezig te zijn.

Start tijden

Het startschema is als volgt:

 • 13.00 u start trio Triathlon

 • 13.45u start 1/4 Triathlon

 • 14.30u start 1/8 Triathlon

Zwemmen

Het zwemmen vindt plaats in de gracht. Tijdens het zwemmen is het dragen van een badmuts verplicht. De badmuts ontvang je van de organisatie.

Bij de start liggen alle zwemmers op de startlijn. De boeien blijven altijd aan de rechterkant, behalve bij de laatste boei. Hier ga je links om de boei naar de loopplank om uit het water te komen.

De gracht is ongeveer 150 cm diep. Het is niet de bedoeling dat er tijdens het zwemmen gestaan wordt. Doe dit enkel bij nood. De organisatie heeft reddingszwemmers met surfplanken en EHBO ter plekke. Heb je hulp nodig in het water, steek dan een gebalde vuist op, duidelijk zichtbaar voor de reddingsbrigade.

Plattegronden parcours

De plattegronden van het parcours zijn te vinden op de website via de button route.

Fietsen

Tijdens het fietsen draag je je startnummer op je rug. Bij het fietsen is een fietshelm verplicht. Het dragen van oordopjes is bij het fietsen (en lopen) verboden, omdat je zo niet alert kan reageren op onverwachte situaties.

Waterpost

Op de looproute is een waterpost gepositioneerd op de Bleek, ter hoogte van de stadhouderslaan.

Eigen risico

Deelname aan de triathlon geschiedt op eigen risico. Je bent en blijft een verkeersdeelnemer op de openbare weg. Neem geen onnodige risico´s. Het is belangrijk dat je ten alle tijden de aanwijzingen van de organisatie en de vrijwilligers opvolgt.

EHBO-post

Tijdens het evenement is EHBO aanwezig. De EHBO posten zijn voorzien van gecertificeerde EHBO-vrijwilligers die een geel EHBO hesje dragen.

Informatie na het evenement

Finish

De finish is in het park. Bij de finish is ruimte voor de deelnemers om uit te hijgen en water of een sportdrankje te drinken.

Afloop van de triathlon

Na afloop van de triathlon is er gelegenheid met de deelnemers, de vrijwilligers en alle supporters een drankje te drinken in het park. Leuk om met elkaar nog even na te kletsen.

Algemene voorwaarden

Inschrijving/deelname

 • Deelnemer moet op de datum van de triathlon de minimumleeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

 • De deelnemer mag aan de triathlon deelnemen indien:

  • De deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden;

  • De deelnemer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;

  • De deelnemer het inschrijfgeld heeft voldaan;

  • De deelnemer een startbewijs heeft toegewezen door de organisatie.

 • Het recht op een startbewijs vervalt als de deelnemer zich niet 30 minuten voor de start van de wedstrijd heeft aangemeld bij de wedstrijdleiding.

 • Het startbewijs is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan een andere deelnemer.

 

Beëindiging/uitsluiting deelname

 • Afmelden voor de Triathlon is tot 4 weken voor de datum van de Triathlon mogelijk. Afmelden is mogelijk via de contactpagina op de website. De organisatie betaalt het inschrijfgeld binnen twee weken na ontvangst van de opzegging terug.

 • Bij afmelding binnen 4 weken vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.

 • De organisatie kan een deelnemer uitsluiten van deelname aan de triathlon indien niet aan de voorwaarden van deelname wordt voldaan.

 

Afgelasten van de triathlon

 • De organisatie kan besluiten de triathlon af te gelassen. Mogelijke aanleiding voor het afgelasten van de triathlon kunnen zijn; extreme weersomstandigheden (hitte, regenval, storm, onweer, etc.), een tekortkoming van leveranciers, storingen in de levering van energie, internet, data en materialen, het tenietgaan van voor het Evenement noodzakelijke zaken, maatregelen van overheidswege die de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verhinderen, onlusten en vandalisme.

 • Als de organisatie besluit om de triathlon niet door te laten gaan, is de organisatie niet aansprakelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende schade van de deelnemer, zoals door deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.

 • Bij annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden heeft de deelnemer geen recht op restitutie van het inschrijfgeld.

 

Regels voor deelnemers

 • Deelnemer is verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Deelname is voor eigen risico.

 • Door deel te nemen aan een triathlon geeft deelnemer aan in goede gezondheid te verkeren en over voldoende fysieke en psychische conditie te beschikken om de triathlon te volbrengen.

 • Deelnemer mag in een wetsuit zwemmen. Indien de temperatuur lager is dan 16 graden is een wetsuit verplicht. Bij een watertemperatuur van meer dan 22 graden is het verboden in een wetsuit te zwemmen.

 • Deelnemer moet altijd de zwemcap dragen die door de organisatie wordt verstrekt.

 • Deelnemer is verplicht tijdens het fietsen een helm te dragen.

 • Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de fiets die gebruikt wordt tijdens de triathlon, met uitzondering van het gebruik van een elektrische fiets. Dit is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan met hoofdtelefoon of headset deel te nemen aan de triathlon.

 • Bij het fiets en looponderdeel wordt gebruik gemaakt van de openbare weg.

 • Deelnemer houdt zich aan de verkeersregels en instructies van de organisatie en vrijwilligers.

 

Tijdswaarneming

 • Er is officiële tijdwaarneming aanwezig. Deelnemer ontvangen bij aanmelding een chip. De tijd die gemeten wordt is de brutto zwemtijd (netto zwemtijd + wisseltijd naar de fiets), de netto fietstijd, de wisseltijd tussen fietsen en lopen, de netto looptijd en de einddijd.

 

Aansprakelijkheid

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, ook niet voor schade ten gevolge van letsel of overlijden.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.

 • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot de triathlon.

 

Persoonsgegevens

 • De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisatie opgenomen in een bestand.

 • Door deelname aan de triathlon verleent de deelnemer toestemming aan de organisatie voor het gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

 • Deelnemer verleent door het deelnemen aan de triathlon toestemming aan de organisatie voor publicatie van foto’s en naam in bijvoorbeeld dagbladen of op social media.

 • In de privacyverklaring van de organisatie wordt vermeld op welke wijze persoonsgegevens van de deelnemer worden verwerkt.

Privacyregelement

Deelnemersregistratie

De stichting triathlon Montfoort verzamelt de volgende gegevens die nodig zijn voor de deelnemersadministratie:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Naam en telefoonnummer contactpersoon bij calamiteiten.

De gegevens worden vastgelegd in de administratie van de Triathlon.

Doel gegevensverwerking

De triathlon verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Telefonisch en email contact opnemen;
 • Versturen van elektronische nieuwsbrieven;
 • Bijhouden en publiceren van uitslagen

Bewaartermijn

De gegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.

Toestemmingsverklaring

Voor zover persoonsgegevens, zoals opgenomen in de deelnemersregistratie worden verspreid staat het dagelijks bestuur van de Triathlon ervoor in dat hiervoor expliciete toestemming is gevraagd en verleend aan elke betrokkene.

Door deel te nemen aan de Triathlon geeft de deelnemer aan de stichting Triathlon Montfoort toestemming om foto's en filmopnames gemaakt tijdens het evenement te gebruiken ter promotie van het evenement.

Onze sponsoren

Als sponsor van de triathlon Montfoort draag je bij aan één van de sportiefste evenementen in Montfoort en een gezonde levensstijl! Onderstaande sponsoren gingen u voor!

Contact

E. triathlonmontfoort@outlook.com

Over Triathlon Montfoort

De twee vrienden John de Wissel en Wouter Agterberg vonden dat het Montfoort ontbrak aan een sportieve uitdaging voor de allround sporter.